Kody kreskowe w szpitalach06.09.2017


Każdemu pacjentowi przyjmowanemu do szpitala od stycznia 2013r.  przydzielany jest kod kreskowy z zapisanymi na jego temat danymi.

Obowiązek przydzielania kodów kreskowych nakłada na placówki ustawa o działalności leczniczej. Przepisy nakazują , by każdy pacjent dostał znak identyfikacyjny, który będzie zawierał informacje typu: imię, nazwisko i data urodzenia, i jednocześnie uniemożliwi identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. Taki znak może być np. opaską z kodem kreskowym, którą chory będzie nosił na ręku. Podczas rozdawania leku kod pacjenta będzie sprawdzany z kodem lekarstwa, co ma pozwolić na uniknięcie pomyłek.

S.S.
companies.jpg